nfz

phonetel. +48 570 252 361 maile-mail: biuro@prote-go.pl

Głównym źródłem finansowania zaopatrzenia ortopedycznego jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby zdobyć środki finansowe z NFZ należy potwierdzić wypisane przez lekarza zlecenie w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Inne instytucje umożliwiające otrzymanie dofinansowania do zaopatrzenia to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-należy zgłosić się do najbliższego PCPRu z następującymi dokumentami:

-wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków PFRON

-kopia zlecenia przyjętego do realizacji przez Zakład Ortopedyczny

-faktura proforma wystawiona przez Zakład Ortopedyczny

-orzeczenie o niepełnosprawności

-udokumentowanie miesięcznych dochodów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-w instytucji tej obowiązują te same dokumenty co w PCPR. Należy wybrać jedno z dwóch (PCRP lub MOPS) źródeł dofinansowania. Nie można starać się o środki finansowe w obu tych instytucjach naraz.

AKTYWNY SAMORZĄD- Realizacją tego programu zajmują się PCPR oraz MOPS. Polega on na finansowaniu nowoczesnych protez ze środków PFRON. Dofinansowanie to skierowane jest do osób aktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej lub uczących się. Udział własny pacjenta wynosi 10%. Kwoty jakie można uzyskać przy amputacjach:

-w zakresie ręki 9 000zł

-przedramienia 20 000zł

-ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26 000zł

-na poziomie podudzia 14 000zł

-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20 000zł

-uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym 25 000zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania)

Można uzyskać także dofinansowanie na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w wysokości 30% wyżej wymienionych kwot oraz przy udziale własnym 10%.

W naszej ofercie

Protetyka

DSC 9999nkk

Wykonujemy solidne i komfortowe protezy kończyn górnych i dolnych na bazie miary pobranej od pacjenta.
Protezy wykonywane są z materiałów i elementów najwyższej jakości pochodzących od profesjonalnych dostawców takich jak Ottobock, Neuhof, Ortocentrum, Ossur.

Więcej..

Ortotyka

DSC 0153m

Oferujemy szeroko rozumiane zaopatrzenie ortotyczne wykonywane na indywidualne zamówienie czyli ortezy kończyn górnych i dolnych, gorsety ortopedyczne (CHENEAU) wykonywane na miarę pobraną od pacjenta. Wszystkie ortezy oraz gorsety produkowane są z niemieckich materiałów najwyższej jakości.

Więcej..

Wkładki ortopedyczne

DSC 9096 małe

Zajmujemy się produkcją wkładek ortopedycznych wykonywanych na indywidualne zamówienie pacjenta.
Wykonywane przez nas wkładki są idealnie dopasowane do stóp pacjenta.
Produkowane są z materiałów wysokiej wytrzymałości i jakości.

Więcej..