nfz

phonetel. +48 570 252 361 maile-mail: biuro@prote-go.pl

WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZLECENIE (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013r.)

GRUPA „A”-wyroby medyczne wykonywane na zlecenie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę 200,00 zł
A.002 Proteza uzupełniająca stopę 600,00 zł
A.003 Proteza uzupełniająca stopę z kikutem oporowym 1800,00 zł
A.003.N Naprawa: Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 540,00 zł

GRUPA „B”-Protezy kończyn dolnych wykonywane na zmówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
B.004 Proteza tymczasowa podudzia 900,00 zł
B.005

Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego

2800,00 zł
B.005.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 840,00 zł
B.006 Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 4500,00 zł
B.006.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 1350,00zł
B.007 Proteza ostateczna skorupowa podudzia 1800,00zł
B.007.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia 540,00zł
B.008 Proteza ostateczna modularna podudzia 3500,00zł
B.008.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia 1050,00zł
B.009 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia 500,00zł
B.010 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia 1500,00zł
B.011 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 1800,00zł
B.011.N Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 540,00zł

GRUPA „C”-Protezy kończyn dolnych wykonywane na zmówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
C.012 Proteza tymczasowa w obrębie uda 1600,00 zł
C.013

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda

3000,00 zł
C.0013.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda 900,00 zł
C.014 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 5500,00 zł
C.014.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 1650,00zł
C.015 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 5000,00zł
C.015.N Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 1500,00zł
C.016 Wymiana leja w protezie tymczasowej uda 500,00zł
C.017 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda 2000,00zł

GRUPA „D”-Protezy kończyn dolnych wykonywane na zmówienie po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
D.018 Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 6000,00 zł
D.018.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 1800,00 zł
D.019 Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotegowania z koszem biodrowym 7500,00 zł
D.019.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotegowania z koszem biodrowym 2250,00 zł
D.020 Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym 2000,00zł

GRUPA „E”-Protezy kończyn górnych wykonywane na zmówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
E.021 Proteza kosmetyczna w obrębie ręki 800,00 zł
E.021.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ręki 240,00 zł

GRUPA „F”-Protezy kończyn górnych wykonywane na zmówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
F.022 Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia 1200,00 zł
F.022.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia 360,00 zł
F.023 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 2800,00 zł
F.023.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 840,00 zł

GRUPA „G”-Protezy kończyn górnych wykonywane na zmówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
G.024 Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia 2400,00 zł
G.024.N

Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia

720,00 zł
G.025 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 4000,00 zł
G.025.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 1200,00 zł
G.026 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 3000,00zł
G.026.N Naprawa: Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 900,00zł
G.027 Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 4600,00zł
G.027.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 1380,00zł

GRUPA „H”-Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
H.028.00 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dorosłych 400,00 zł
H.028.00.N

Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dorosłych

120,00 zł
H.028.01 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dzieci 400,00 zł
H.028.01.N Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dzieci 120,00 zł
H.029.00 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dorosłych 500,00zł
H.029.00.N Naprawa:Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dla dorosłych 150,00zł
H.029.01 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dzieci 500,00zł
H.029.01.N Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dzieci 150,00zł
H.030.00 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dorosłych 800,00zł
H.030.00.N Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dorosłych 240,00zł
H.030.01 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dzieci 800,00zł
H.030.01.N Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dzieci 240,00zł
H.031.00 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla dorosłych 2500,00zł
H.031.00.N Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla dorosłych 750,00zł
H.031.01 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dzieci 2500,00zł
H.031.01.N Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dzieci 750,00zł
H.032.00 Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dorosłych 1000,00zł
H.032.00.N Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dorosłych 300,00zł
H.032.01 Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dzieci 1000,00zł
H.032.01.N Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dzieci 300,00zł
H.033.01 Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych - dla dzieci 3000,00zł
H.033.01.N Naprawa: Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych - dla dzieci 900,00zł

GRUPA „I”-Wyposażenie do ortez kończyn dolnych

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
I.034.00 Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dorosłych 280,00 zł
I.034.00.N

Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dorosłych

84,00 zł
I.034.01 Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dzieci 280,00 zł
I.034.01.N Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dzieci 84,00 zł
I.035.00 Kosz biodrowy - dla dorosłych 400,00zł
I.035.00.N Naprawa: Kosz biodrowy - dla dorosłych 120,00zł
I.035.01 Kosz biodrowy - dla dzieci 400,00zł
I.035.01.N Naprawa: Kosz biodrowy - dla dzieci 120,00zł

GRUPA „K”-Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
K.045.00 Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych 250,00 zł
K.045.00.N

Naprawa: Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych

75,00 zł
K.045.01 Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci 250,00 zł
K.045.01.N Naprawa: Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci 75,00 zł
K.046.00 Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki - dla dorosłych 400,00zł
K.046.00.N Naprawa: Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki - dla dorosłych 120,00zł
K.046.01 Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki - dla dzieci 400,00zł
K.046.01.N Naprawa: Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki - dla dzieci 120,00zł

GRUPA „Ł”-Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
Ł.054.00 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dorosłych 700,00 zł
Ł.054.00.N

Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dorosłych

210,00 zł
Ł.054.01 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dzieci 700,00 zł
Ł.054.01.N Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dzieci 210,00 zł
Ł.055.01 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz - dla dzieci 1600,00zł
Ł.056.00 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych 400,00zł
Ł.056.00.N Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych 120,00zł
Ł.056.01 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dzieci 400,00zł
Ł.056.01.N Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dzieci 120,00zł

GRUPA „P”-Wyroby medyczne wykonywane seryjnie

KOD NFZ NAZWA WYROBU LIMIT FINANSOWANIA
P.106 Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk 220,00 zł
P.107

Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk dorosłych

240,00 zł
P.108 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk 240,00 zł
P.110 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk 180,00zł
P.111 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk 120,00zł
P.112 Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk 144,00zł

W naszej ofercie

Protetyka

DSC 9999nkk

Wykonujemy solidne i komfortowe protezy kończyn górnych i dolnych na bazie miary pobranej od pacjenta.
Protezy wykonywane są z materiałów i elementów najwyższej jakości pochodzących od profesjonalnych dostawców takich jak Ottobock, Neuhof, Ortocentrum, Ossur.

Więcej..

Ortotyka

DSC 0153m

Oferujemy szeroko rozumiane zaopatrzenie ortotyczne wykonywane na indywidualne zamówienie czyli ortezy kończyn górnych i dolnych, gorsety ortopedyczne (CHENEAU) wykonywane na miarę pobraną od pacjenta. Wszystkie ortezy oraz gorsety produkowane są z niemieckich materiałów najwyższej jakości.

Więcej..

Wkładki ortopedyczne

DSC 9096 małe

Zajmujemy się produkcją wkładek ortopedycznych wykonywanych na indywidualne zamówienie pacjenta.
Wykonywane przez nas wkładki są idealnie dopasowane do stóp pacjenta.
Produkowane są z materiałów wysokiej wytrzymałości i jakości.

Więcej..